جلسه اول تابع Find

آموزش استفاده از تابع Find تاریخ : 11/12/1399 دوستان تمرین رو به آدرس Zenhari@gmail.com ارسال کنید

آموزش ساخت جدول

آموزش ساخت جدول در اکسس تاریخ : 1399/1/11 تمرین ساخت یک جدول و ارسال آن به ایمیل zenhari@gmail.com  

آموزش چاپ – جلسه اول

آموزش نحوه چاپ سند در ورد تاریخ 12 فروردین 1399   دانلود از صفحه چاپ سند تصویر تهیه کنید و برای Zenhari@gmail.com ارسال کنید