تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

آیا خبر جلسه استماع کنگره ایالات متحده؛ واقعا به منزله تایید حضور موجودات بیگانه در زمین بود؟!

آموزش مجازی کامپیوتر 07 05 1402 09 38 30 D8A8 D8B8

یوفوها که اکنون بیشتر تحت عنوان پدیده‌های هوایی (یا غیر معمول) ناشناخته یا UAP از آن‌ها یاد می‌شود، در سال‌های اخیر به دلیل شهادت‌های بسیار از سوی شاهدان معتبر، تحت نظارت بیشتر دولت ایالات متحده قرار گرفته‌اند. “کمیته فرعی امنیت ملی در مرز” و “امور خارجه مجلس نمایندگان” به منظور روشن کردن آن چه که […]