تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

آیا ماری آنتوانت واقعاً گفته بود مردمی که در قطحی نان هستند، کیک بخورند؟! حقیقت درباره یکی از بزرگترین افسانه‌های تاریخ

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 03 11 41 54

این یکی از بدنام‌کننده‌ترین داستان‌های تاریخ است: روایت این است که ملکه ماری آنتوانت وقتی شنید که دهقانان فرانسوی آنقدر فقیر شده‌اند که توانایی خرید نان ندارند، پاسخ داد: “بگذارید کیک بخورند.” این افسانه برای قرن‌ها نقل شده است و به این برداشت انجامیده که ملکه فرانسوی قرن هجدهم اصلا از احوالات دنیای بیرون کاخ […]