تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

آیا ناپلئون واقعا کوتاه‌قد بود؟ حقایقی در این مورد

ناپلئون

اگرچه تاریخ از ناپلئون به عنوان یک فرمانروای کوتاه قد یاد می‌کند، اما او در واقع از بسیاری از فرانسوی‌های زمان خود بلندتر بود و قدش متوسط محسوب می‌شد. پس این تصور غلط درباره قد ناپلئون از کجا سرچشمه گرفت؟ از ناپلئون بناپارت به عنوان یکی از بدنام‌ترین رهبران تاریخ جهان یاد می‌شود، البته طبق […]

نوشته آیا ناپلئون واقعا کوتاه‌قد بود؟ حقایقی در این مورد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.