تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

اولین زنی که با صندلی الکتریکی اعدام شد!

آموزش مجازی کامپیوتر F FfWa0WEAAE BB

در 7 فوریه 1898 در شهر نیویورک، مشاجره شدیدی بین مارتا پلیس Martha Place و همسرش ویلیام در گرفت. پس از رفتن ویلیام، مارتا که از عصبانیت غرق شده بود، به دنبال آیدا، دختر نوجوانش که در جریان مشاجره طرف پدرش را گرفته بود، گشت. زمانی که ایدا با سرکشی در را بر روی مارتا […]

نوشته اولین زنی که با صندلی الکتریکی اعدام شد! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.