تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

اگر سیستم‌های مختلف حکمرانی را با میدجرنی تصویرسازی کنیم

آموزش مجازی کامپیوتر 23 07 1402 09 22 11 D982 D8B8

در مورد تاریخ و عملکرد  و مثال‌های هر سیستم حکمرانی می‌توان حرف‌های زیادی زد. سال‌ها پیش هم متن مختصر و مفیدی در حد چند پاراگراف، البته به طنز در این مورد توضیح داده بود! اما بیایید تصور کنید که با میدجرنی و زبان تصویر بخواهیم مختصر و مفید از آنها صحبت کنیم: کاپیتالیسم: سوسیالیسم: کمونیسم: […]

نوشته اگر سیستم‌های مختلف حکمرانی را با میدجرنی تصویرسازی کنیم اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.