تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

اگر طراحی و توسعه قطار‌های بخار مکانیکی بیشتر ادامه پیدا می‌کرد …

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 12 03 08 41 22

در قرن نوزدهم، طراحی و توسعه قطار‌های بخار مکانیکی نقش مهمی در تحول در حمل و نقل و شکل دادن به انقلاب صنعتی ایفا کرد. قلب یک قطار بخار، موتور بخار آن بود. رایج‌ترین نوع مورد استفاده در قرن نوزدهم موتور بخار رفت و برگشتی بود که اغلب بر اساس طرح‌های مهندسانی مانند جیمز وات […]

نوشته اگر طراحی و توسعه قطار‌های بخار مکانیکی بیشتر ادامه پیدا می‌کرد … اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.