تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

اگر نئاتدرتال‌ها بر انسان‌های به اصطلاح خردمند غلبه می‌کردند، شاید اینها ستاره‌های سینماهای آنها می‌شدند!

آموزش مجازی کامپیوتر celebrity neanderthals v0 jaog590o8u9b1

سوابق فسیلی نشان می‌دهد که نئاندرتال‌ها در حدود ۴۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ سال پیش از سوابق باستان‌شناسی ناپدید شدند، اگر در برخی مکان‌ها ممکن است تا حدود ۲۸۰۰۰ سال پیش  زنده مانده باشند. نئاندرتال‌ها گونه‌ای از انسان‌های باستانی بودند که تا زمان انقراض خود در اوراسیا زندگی می‌کردند. دلایل دقیق انقراض آنها هنوز موضوع بحث علمی […]