تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

این عکس ۱۳۴ ساله، قدیمی‌ترین فیلم نگاتیوی ظاهرنشده‌ای است که اکنون ظاهر شده

آموزش مجازی کامپیوتر miss mackenzie 1

یک رول فیلم عکاسی که در سال ۱۸۸۹ در دوربین جا مانده بود، ۱۳۴ سال بعد ظاهر شد و دو چهره مرموز را آشکار کرد. فیلم رول کداک متعلق به خانم ایولین مکنزی بود و با دوربین شماره ۱ کداک گرفته شده بود. خانم مکنزی یک گلف باز حرفه‌ای از استرالیا و یکی از اولین […]

نوشته این عکس ۱۳۴ ساله، قدیمی‌ترین فیلم نگاتیوی ظاهرنشده‌ای است که اکنون ظاهر شده اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.