تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

این وقایع مهم تاریخی را به کمک میدجرنی از زاویه بازتری ببینید

آموزش مجازی کامپیوتر 20 04 1402 08 10 26 D982 D8B8

عکس‌ها برش محدودی از زمان و فضا هستند. اما میدجرنی و تعدادی دیگری از نرم‌افزارهای هوشمند به ما اجازه می‌دهند که تخیلی کنیم در پیرامون کادر اصلی که عکاس انتخاب کرده بود، چه می‌گذشته. برای نمونه به این عکس‌های مهم تاریخی توجه کنید که میدجرنی گسترششان داده: