تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تحقیقات نشان می‌دهد که حیوانات ماده برای انتخاب جفت از روی دست هم تقلب می‌کنند و گاهی هم در تقلب اشتباه می‌کنند و همین باعث بقای نسل نرهایی با صفات مختلف می‌شود!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 10 08 12 04 35

جذابیت چیزی پیچیده است و در حالی که تصور یک جنس از زن یا مرد جذاب ممکن است چیزهای کلیشه‌ای باشد، در عمل خیلی وقت‌ها این امر رخ نمی‌دهد. اما در مورد سایر موجودات چه؟ یک مطالعه جدید نشان داده که حیوانات ماده از انتخاب سایر ماده‌ها برای گزینش جفت استفاده می‌کنند. در انتخاب جنسی […]

نوشته تحقیقات نشان می‌دهد که حیوانات ماده برای انتخاب جفت از روی دست هم تقلب می‌کنند و گاهی هم در تقلب اشتباه می‌کنند و همین باعث بقای نسل نرهایی با صفات مختلف می‌شود! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.