تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تراژدی ایگناتس زملوایس: پزشکی که پیشگام شستن دست ها بود

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 10 19 55 09

نزدیک به ۱۵۰ سال از اقدامات پیشگامانه لوئی پاستور و رابرت کخ می‌گذرد که به پایه‌گذاری نظریه میکروب بیماری کمک کرده است. با این حال، متقاعد کردن ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی برای جدی گرفتن شستن دست‌ها هنوز یک چالش است. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری تخمین زدند که شیوه‌های بهداشتی نامناسب و آلودگی منتقل شده […]