تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث خواهد شد که سیاره ما در آینده نزدیک واقعا و به معنی واقعی کلمه به خود بلرزد!

آموزش مجازی کامپیوتر 16 08 1402 10 08 00 D8A8 D8B8

امواج نیرومند اقیانوس، نیرویی زیادی کف دریا وارد می‌کنند و امواج لرزه‌ای ایجاد می‌کنند. این امواج لرزه‌ای به قدری قدرتمند و گسترده هستند که به عنوان یک ضربه ثابت بر روی لرزه نگار‌ها، ، ظاهر می‌شوند. اما این سیگنال‌های امواج در دهه‌های اخیر شدیدتر شده است و منعکس‌کننده طوفان‌های بیشتر و ارتفاع بیشتر امواج هستند. […]

نوشته تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث خواهد شد که سیاره ما در آینده نزدیک واقعا و به معنی واقعی کلمه به خود بلرزد! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.