تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تناقض محبوب‌بودن و محبوب‌نبودن – پیشنهاد کتاب تغییر – رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ دیمون سنتولا

کتاب تغییر رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ دیمون سنتولا

در کتاب تغییر – رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ نوشته دیمون سنتولا،  خوانندگان رهسپار سفری متحول کننده از خودیابی و توانمندسازی می‌شوند. این کتاب طیف وسیعی از موضوعات کلیدی را با هدف به فعل درآوردن پتانسیل خواننده و ایجاد تغییرات مثبت قابل توجه بررسی می کند. سنتولا در این کتاب در مورد پیچیدگی‌های هدف […]

نوشته تناقض محبوب‌بودن و محبوب‌نبودن – پیشنهاد کتاب تغییر – رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می شود؟ دیمون سنتولا اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.