تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تولدی نوزادی با ۳ والد: البته ژنوم مادر دوم فقط ژن‌های میتوکندریایی هستند – برای نخستین بار در انگلیس

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 05 12 10 31 57

هشت سال پس از تایید یک فناوری توسط مقامات دولتی بریتانیا، یک کودک با DNA از سه والد در بریتانیا متولد شده است. دانشگاه نیوکاسل با همکاری مرکز باروری نیوکاسل در آنچه به عنوان درمان جایگزینی میتوکندری (MRT) شناخته می‌شود، پیشگام این کار شده‌اند. این کار جدید شکل خاصی از لقاح آزمایشگاهی (IVF) است که […]