تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

جنجال «آوی لوب، استاد دانشگاه هاروارد»: او معتقد است که تکه‌هایی از فناوری بیگانگان را پیدا کرده

آموزش مجازی کامپیوتر 17 04 1402 10 12 16 D982 D8B8

آوی لوب، استاد دانشگاه هاروارد معتقد است که ممکن است قطعاتی از فناوری بیگانگان را از شهاب سنگی که در سال ۲۰۱۴ در آب‌های پاپوآ گینه نو فرود آمد، پیدا کرده باشد. لوب و تیمش مواد را برای تجزیه و تحلیل به هاروارد آوردند. بعد از آزمایشات مشخص شد که با اطمینان تقریباً ۹۹.۹۹۹٪ تأیید […]