تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

جیمز وب باکیفیت‌ترین عکس را از دورترین ستاره جهان گرفته است: ستاره ایرندل

آموزش مجازی کامپیوتر assets.newatlas scaled 1

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا باکیفیت‌ترین پرتره رنگی دوردست‌ترین ستاره‌ای را که تاکنون کشف شده است، ثبت کرده است. ستاره پرجرم نوع B که در صورت فلکی قبرس قرار دارد با نام Earendel، حدود 12.9 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد و در فاصله یک میلیارد سال از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ تشکیل […]