تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

داستان عکس خبری مهمی که از چرنوبیل پس 14 ساعت از حادثه هسته‌ای گرفته شد

آموزش مجازی کامپیوتر F2iR7uTa4AAzX5v

عکاس اوکراینی، ایگور کوستین، این عکس را در  26 ‌آوریل 1986 از فراز یک هلیکوپتر گرفت. همه عکس‌های دیگر او در اثر پرتوهای زیاد خراب شدندبه جز این یکی. حتی نگاتیو همین عکس، وقتی از دوربین بیرون آمد، دارای تشعشعات شدید بود.  اما نگاهی اجمالی به تصویر حالت دانه دانه‌ای این عکس، شرح مختصر و […]