تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دانشمندان حداکثر آستانه گرمایی را که بدن انسان می‌تواند تحمل کند، اندازه‌گیری کردند – حیلی کمتر از چیزی که تصور می‌کنیم!

آموزش مجازی کامپیوتر 21 05 1402 08 14 38 D982 D8B8

حتی یک فرد جوان سالم پس از تحمل شش ساعت گرمای 35 درجه سانتیگراد  وقتی با رطوبت 100 درصد همراه باشد می‌میرد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این آستانه می‌تواند به طور قابل توجهی پایین‌تر باشد. در این گرما، عرق کردن ابزار اصلی بدن برای پایین آوردن دمای مرکزی بدن است، اما چون به […]