تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

در اولین مورد گزارش شده در انسان، قارچ‌های گیاهی یک فرد را آلوده و بیمار کردند!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 09 26 08 45 37

قارچ Chondrostereum purpureum با آلوده کردن برگ‌ها و شاخه‌های آن‌ها در صورت عدم درمان سریع می‌تواند برای گیاه کشنده باشد. اما جدای از خطر از دست دادن گهگاهی بوته‌های رز، بیماری قارچی هرگز برای انسان بیماری‌زا نبوده است، دست کم تا امروز. اما اولین مورد گزارش شده غفونت با قارچ گیاهی، که یک قارچ‌شناس ۶۱ […]

نوشته در اولین مورد گزارش شده در انسان، قارچ‌های گیاهی یک فرد را آلوده و بیمار کردند! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.