تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور intvalدر php

دستور intval در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که برای تبدیل یک مقدار به نوع داده عددی (integer) استفاده می‌شود. این تابع نقش مهمی

ادامه مطلب »

دستور json_encodeدر php

دستور json_encode در PHP در زبان برنامه نویسی PHP، تابع json_encode برای تبدیل داده‌های PHP به فرمت JSON استفاده می‌شود. JSON یک فرمت استاندارد برای

ادامه مطلب »

دستور curl_execدر php

در این مقاله قصد داریم درباره دستور `curl_exec` در زبان برنامه‌نویسی PHP صحبت کنیم. قبل از آنکه به توضیحات کامل بپردازیم، ابتدا به مفهوم کلی

ادامه مطلب »

دستور curl_closeدر php

در این مقاله قصد داریم دربارهٔ دستور curl_close در زبان برنامه‌نویسی PHP صحبت کنیم. دستور curl_close در PHP برای بستن یک ارتباط curl استفاده می‌شود.

ادامه مطلب »

دستور dateدر php

دستور date در PHP در زبان برنامه‌نویسی PHP، دستور date برای نمایش تاریخ و زمان فعلی سیستم استفاده می‌شود. این دستور تاریخ و زمان را

ادامه مطلب »

دستور is_fileدر php

دستور is_file در PHP در زبان برنامه‌نویسی PHP، استفاده از توابع مختلف برای بررسی وضعیت یک فایل یا دایرکتوری بسیار مهم است. یکی از این

ادامه مطلب »

دستور implodeدر php

دستور implode در PHP # مقدمه در این مقاله، به بررسی دستور implode در زبان برنامه‌نویسی PHP می‌پردازیم. دستور implode یکی از دستورات کاربردی در

ادامه مطلب »

دستور switchدر php

# دستور switch در PHP **معرفی:** دستور switch در زبان برنامه‌نویسی PHP یک ساختار کنترلی است که برای انتخاب یکی از چندین گزینه ممکن استفاده

ادامه مطلب »

دستور $_COOKIEدر php

دستور $_COOKIE در زبان برنامه‌نویسی PHP یک متغیر نمایشی است که اطلاعات مربوط به کوکی‌های موجود در درخواست فعلی را به صورت آرایه‌ای از اطلاعات

ادامه مطلب »

دستور ucfirstدر php

دستور ucfirst در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که اولین حرف یک رشته را به صورت بزرگ تغییر می‌دهد. این تابع بسیار مفید است

ادامه مطلب »

دستور is_arrayدر php

دستور is_array در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یا مقدار مشخص، آرایه است یا خیر. این تابع

ادامه مطلب »

دستور unlinkدر php

دستور unlink در PHP در زبان برنامه‌نویسی PHP، دستور unlink برای حذف یک فایل از سیستم فایل استفاده می‌شود. این دستور به صورت زیر قابل

ادامه مطلب »

دستور class_existsدر php

در این مقاله به بررسی دستور class_exists در زبان برنامه‌نویسی PHP می‌پردازیم. این دستور برای بررسی وجود یک کلاس در یک فایل PHP استفاده می‌شود

ادامه مطلب »

دستور intvalدر php

دستور intval در زبان برنامه نویسی PHP یک تابع است که برای تبدیل مقادیر رشته ای به اعداد صحیح (integer) استفاده می شود. این دستور

ادامه مطلب »

دستور is_boolدر php

دستور is_bool در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که بررسی می‌کند که آیا مقدار داده شده به آن یک مقدار منطقی (boolean) است یا

ادامه مطلب »

دستور array_valuesدر php

در این مقاله، قصد داریم به معرفی و توضیح دستور array_values در زبان برنامه‌نویسی PHP بپردازیم. این دستور، یکی از توابع آرایه‌ها در PHP است

ادامه مطلب »

دستور is_numericدر php

در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی و توضیح دستور is_numeric در زبان برنامه‌نویسی PHP بپردازیم. این دستور یک تابع پیشفرض در PHP است

ادامه مطلب »

دستور trimدر php

در این مقاله به معرفی و توضیح دستور trim در زبان برنامه‌نویسی PHP می‌پردازیم. دستور trim یکی از دستورات کاربردی در PHP است که برای

ادامه مطلب »

دستور ucwordsدر php

دستور ucwords() در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که از آن برای تبدیل حروف اول کلمات یک رشته به حروف بزرگ استفاده می‌شود. این

ادامه مطلب »

دستور strtolowerدر php

در این مقاله به توضیح دستور strtolower در زبان برنامه نویسی PHP می‌پردازیم. دستور strtolower یک تابع است که به منظور تبدیل حروف یک رشته

ادامه مطلب »

دستور strtoupperدر php

دستور strtoupper در PHP در زبان برنامه‌نویسی PHP، تابع strtoupper یکی از توابع رشته‌ای است که برای تبدیل حروف یک رشته به حروف بزرگ استفاده

ادامه مطلب »

دستور is_dirدر php

دستور is_dir در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که برای بررسی اینکه آیا یک مسیر موجود در سیستم فایل یک پوشه است یا نه،

ادامه مطلب »

دستور requireدر php

دستور require در زبان برنامه‌نویسی PHP یکی از دستورات پرکاربرد است که به برنامه‌نویسان امکان فراخوانی یک فایل دیگر را می‌دهد. با استفاده از این

ادامه مطلب »