تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

رودخانه بزرگ سرخ آمریکا، رودخانه‌ای که زمانی همیشه مملو از تنه درخت‌ها بود

آموزش مجازی کامپیوتر red river great raft 46

قبل از ورود اروپایی‌ها، تجمع چوب حاصل از درختان سقوط کرده و توده‌های بزرگ چوب‌های روان روی رودخانه‌ها و نهر‌ها، پدیده‌ای رایج در سراسر آمریکای شمالی بود، اما هیچ‌کدام به بزرگی آنچه در رودخانه قرمز رخ می‌داد، نبود. در زمان اوج، این تجمعات چوب به یک کلک چوبی بزرگ تشبیه می‌شدند. کلکی موسوم به کلک […]