تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

زمین از فاصله ۱۶ میلیون کیلومتری یک پیام لیزری دریافت کرد

آموزش مجازی کامپیوتر laser beam l

در یک آزمایش فضای عمیق با فضاپیمای سایک Psyche ناسا، برای اولین بار پیامی از طریق لیزر، دورتر از ماه به زمین ارسال شد، دستاوردی که می‌تواند نحوه ارتباط فضاپیما‌ها را تغییر دهد. این پیام با ابزار ارتباطات نوری فضای عمیق (DSOC) و به صورت لیزر مادون قرمز نزدیک ارسال شده بود و فاصله ۱۶ […]

نوشته زمین از فاصله ۱۶ میلیون کیلومتری یک پیام لیزری دریافت کرد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.