تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

سرطان گلو در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است و تنها خطر آن دیگر سیگار کشیدن نیست و روابط جنسی و انتقال HPV باعث این مشکل شده

سرطان گلو

سرطان گلو در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است و روابط جنسی پرخطر ممکن است عامل آن باشند. سرطان گلو که به عنوان سرطان حنجره یا حلق نیز شناخته می‌شود، نوعی سرطان است که در بافت‌های گلو، از جمله حنجره (جعبه صدا) یا حلق (لوله‌ای که از پشت بینی به بالای بینی کشیده می‌شود) […]