تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

سرنوشت نهایی لیزا: چگونه اپل آینده خود را با دفن گذشته خود، احیا کرد! یک مستند جالب

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 19 11 46 22

منطقه لوگان در یوتا را باید منطقه‌ای زیبا به حساب آورد. اما همینجا مکانی برای دفن زباله هم است. ولی اگر زمستان به آن بروید، سرما به کاهش بوی احساس شده از آن کمک می‌کند.! اما چرا این منطقه برای من مهم است که در مورد آن پست نوشته‌ام: چون زمانی فرجام یک محصول ظاهرا […]