تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

سندرم X شکننده: امید‌های جدید برای درمان این اختلال ژنتیکی

آموزش مجازی کامپیوتر 07 05 1402 09 10 52 D982 D8B8

سندرم X شکننده (FXS) یک اختلال ژنتیکی است که باعث ایجاد طیفی از مشکلات رشدی می‌شود و یکی از علل اصلی ناتوانی ذهنی ارثی است و یکی از رایج‌ترین اشکال ناتوانی ذهنی ارثی، به ویژه در میان مردان است. علل: FXS به دلیل جهش در ژن FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1) واقع در کروموزوم […]