تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

شرکت بیمه یک هواپیمای بدون سرنشین برای عکسبرداری از خانه یکی از مشتری‌هایش به پرواز درآورد و بیمه نامه او را لغو کرد

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 23 09 21 16

یکی از مشتریان بیمه ادعا کرده که بیمه او توسط شرکت بیمه قدیمی‌اش لغو شده و بهانه این کار عکس‌های گرفته شده توسط یک پهپاد بوده که شرکت بیمه بر فراز خانه او به پرواز درآورده! بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط ABC۷ News Bay Area منتشر شد، سی جی سوئن زمانی که اخطار […]