تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

شمشیرهای روم باستان 1900 ساله در غاری بر فراز دریای مرده پیدا شدند

آموزش مجازی کامپیوتر dead sea sword 1

رومیان باستان امپراتوری بزرگی را تصاحب کرده بودند. دولت روم و حاکمان محلی این امپراتوری آن، در سه قاره حکم می‌راندند، و این کار را هم با بوروکراسی و هم با زور انجام می‌دادند. حفظ چنین امپراطوری بزرگی مستلزم استفاده از لژیون‌های پرشمار سرباز و مجموعه بزرگی از تسلحیات شامل زره و شمشیر بود. اینها […]

نوشته شمشیرهای روم باستان 1900 ساله در غاری بر فراز دریای مرده پیدا شدند اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.