۰۹۱۷۴۴۱۲۴۰۰

شماره تماس

شنبه تا پنج شنبه : ۹:۰۰ - ۱۷:۳۰

ساعت های پاسخگویی

فرم ارسال پروژه

  • شماره موبایل را با اعداد انگلیسی به صورت : ۰۹۱۷xxxxxxx وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, bmp, zip, rar, docx, doc, xlsx, xls, xlsm, xlsa, accdb, mdb, txt, ppt, pptx, pps, ppsx, pdf, jpeg, gif, xd, storyline, xlsm, xlsa.

نکات مهم

دانشجویان گرامی که میخواهند از طریق این فرم پروژه خود را ارسال کنند لطفاً به نکات زیر دقت نمایند