تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

مقاله‌ای از ایزاک آسیموف: آیا دانشمند نادانند؟ پاسخ به کسانی که تصور می‌کنند روش علمی، حدس‌ها و افکار خام و نسجیده‌ای بیش نیست و خودشان بهتر می‌دانند!

آموزش مجازی کامپیوتر 15 03 1402 11 21 10 D982 D8B8

تذکر: دانش همیشه در حال تغییر است. بنابراین برخی ارقام این مقاله قدیمی ممکن است تا جال حاضر تغییر کرده باشد. گاه نامه‌هایی از خوانندگان مجله به دستم می‌رسد که نشان می‌دهد نویسندگان آن‌ها می‌خواهند پاسخ معما‌های عالم را بیابند و به این نتیجه رسیده‌اند که دانشمندان در این زمینه پاک در اشتباهند یا دانشمندان […]