تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

نهصد هزار سال پیش جمعیت انسان‌های دنیا به ۱۲۸۰ نفر کاهش یافت و نزدیک بود کلا منقرض شویم!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 09 02 15 09 08

تحقیقات نشان می دهد که انسان های اولیه 900 هزار سال پیش، زمانی که سیاره وارد یک عصر یخبندان شده بود با تنگنای عجیبی مواجه شدند که نزدیک به صد هزار سال هم ادامه داشت! این دوره ۱۰۰ هزار ساله که موسوم به پلیستوسن میانی، تهدیدی بزرگ برای بشریت بود و با کاهش جمعیت به […]

نوشته نهصد هزار سال پیش جمعیت انسان‌های دنیا به ۱۲۸۰ نفر کاهش یافت و نزدیک بود کلا منقرض شویم! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.