تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

نگرانی‌ها در مورد نکرومانسی یا ارتباط دیجیتال با مردگان با فناوری‌های جدید رو به افزایش است!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 09 21 08 43 35

هوش مصنوعی مولد – که شامل مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) مانند ChatGPT و همچنین تولیدکننده‌های تصویر و ویدیو مانند DALL·E ۲ است –  روندی به عنوان «نکرومانسی دیجیتال» را افزایش داده است، یعنی تجسم و ارتباط با مردگان با استفاده از ردپای دیجیتالی که از آنها به جا مانده است. بحث‌های پیرامون نکرومانسی دیجیتال برای […]

نوشته نگرانی‌ها در مورد نکرومانسی یا ارتباط دیجیتال با مردگان با فناوری‌های جدید رو به افزایش است! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.