تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

هابل یک سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین، در فاصله 22 سال نوری از ما پیدا کرد

آموزش مجازی کامپیوتر 29 08 1402 10 11 58 D8A8 D8B8

با اعلام ناسا مبنی بر اینکه تلسکوپ فضایی هابل اندازه یک سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین را در فاصله 22 سال نوری از زمین، پیدا کرده، هیجان «احتمال» یافتن حیات فرازمینی اندکی افزایش یافته است. سیاره فراخورشیدی LTT 1445Ac که در صورت فلکی اریدانوس واقع شده، به دور ستاره LTT 1445A می‌چرخد، که یکی از […]

نوشته هابل یک سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین، در فاصله 22 سال نوری از ما پیدا کرد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.