تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

هنرمندان صدا‌های ترسناکی را که توسط بزرگترین موجود زنده جهان ایجاد می‌شود، ضبط کردند

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 05 20 15 00 30

اکنون می‌توانیم صدای یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین موجودات زنده روی زمین را بشنویم که با لرزش میلیون‌ها زیرشاخه ریشه‌هایش، زمزمه بی‌نظیر دارد. جنگل ساخته شده از یک درخت منفرد به نام پاندو دارای ۴۷۰۰۰ ساقه (همه با DNA یکسان) است که از یک سیستم ریشه مشترک در ۱۰۰ هکتار (۴۰ هکتار) از یوتا روییده […]