تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

واقعا مرکز خودآگاهی در مغز کدام بخش است؟ ما ممکن است پیدایش کرده باشیم

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 31 15 26 47

این خودآگاهی هم داستان پیچیده‌ای است. سریال وست ورلد را اگر دیده باشید، دیگر به هر چه خودآگاهی است، شک می‌کنید. آیا تصور ما از خودمان و خودآگاهی‌مان حقیقی است یا کاذب؟! از منظر فلسفی که داستان بسیار ییچیده می‌شود، اما دانشمندان در پی یافتن توضیحی مبتنی بر دانش و مرکزی فیزیکی برای آن در […]