تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

واقعیت دگرگون: اگر استالین یا تزارها به سبک هنر شوروری یا روس‌ها، ساختمان‌های مهم دنیا را می‌ساختند!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 25 07 52 20

هنر شوروری و روس‌ها و البته خلاقیت‌ها و ظرافت‌ها و جزئیات خودش را دارد. اما در این بین ساختمان‌های زمخت عظیم زیادی هم توسط آنها ساخته شده که بیشتر ابهت و پیشتازی و قدرت را می‌خواستند بنمایانند. حالا تصور کنید که ساختمان‌های مهم دنیا را هم آنها می‌ساختند. نتیجه‌اش می‌شود این تصورات میدجرنی: مجسمه آزادی: […]