تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

پول خوشبختی نمی‌آورد؟ شعاری تاریخ‌گذشته! اما آیا می‌دانید برای رسیدن به خوشبختی در ایران چقدر باید درآمد سالانه داشته باشید؟! عددی که کمتر کسی می‌تواند به آن برسد

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 11 16 16 10 54

تحقیقی در سال 2010 که توسط دانیل کانمن و انگوس دیتون انجام شده بود، شعار قدیمی پول خوشبختی نمی‌آورد را زیر سوال برد. کانمن و دیتون به این نتیجه رسیدند که درآمد بیشتر مساوی است با یک حس عینی بیشتر از موفقیت و اینکه پول رفاه عاطفی را افزایش می‌دهد، اما فقط تا درآمد سالانه […]

نوشته پول خوشبختی نمی‌آورد؟ شعاری تاریخ‌گذشته! اما آیا می‌دانید برای رسیدن به خوشبختی در ایران چقدر باید درآمد سالانه داشته باشید؟! عددی که کمتر کسی می‌تواند به آن برسد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.