تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

چرا کاهش میزان رسیدن نور خورشید به زمین با رهاسازی ذرات معلق در جو فوقانی، راهکار عملی‌تری و ناگزیری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 12 10 18 05 18

متاسفانه به نظر می‌رسد که سیاست‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی هنوز هم از سوی سیاستمداران و صاحبان صنایع جدی گرفته نمی‌شود و هر کس به فکر دوره ریاست و رای و مال‌اندوزی خود است. در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱.۲۶ درجه سانتیگراد ثبت شد و در اواسط دهه ۲۰۳۰ میزان افزایش دمای زمین ۱.۵ درجه سانتیگراد […]

نوشته چرا کاهش میزان رسیدن نور خورشید به زمین با رهاسازی ذرات معلق در جو فوقانی، راهکار عملی‌تری و ناگزیری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.