تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب ذهن مکانیکی – مقدمه‌ ای فلسفی بر ذهن، ماشین و بازنمایی ذهنی – نوشته تیم کرین

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 10 22 12 45 15

هنگامی که ناسا کاوشگر فضایی پیشگامِ ۱۰ را در سال ۱۹۷۲ برای کاوش در منظومۀ شمسی به فضا فرستاد، متخصصان ناسا لوحی فلزی را در کاوشگر قرار دادند که تصاویر و علامات متنوعی روی آن حکاکی شده بود. در یک قسمت لوح طرحی از اتم هیدروژن بود و در قسمت دیگر آن طرحی از اندازۀ […]

نوشته کتاب ذهن مکانیکی – مقدمه‌ ای فلسفی بر ذهن، ماشین و بازنمایی ذهنی – نوشته تیم کرین اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.