تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب راه‌های ابریشم، تاریخ جهانی از دیدگاهی نو، نوشته پیتر فرانکوپن

کتاب راه‌های ابریشم، تاریخ جهانی از دیدگاهی نو، نوشته پیتر فرانکوپن

کتاب راه های ابریشم نو، نوشته پیتر فرانکوپان، خوانندگان را به سفری در میان پیچیدگی‌های طریف تاریخ جهانی و ژئوپلیتیک معاصر دعوت می‌کند. فرانکوپان با الهام از جاده‌های ابریشم باستانی، داستان‌های تجارت، فرهنگ و نبرد قدرت را به طرز ماهرانه‌ای با هم ترکیب می‌کند تا وضعیت حال را روشن کند و آینده را تصور کند. […]

نوشته کتاب راه‌های ابریشم، تاریخ جهانی از دیدگاهی نو، نوشته پیتر فرانکوپن اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.