تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب فرشته ظلمت – نوشته ارنستو ساباتو

کتاب فرشته ظلمت - نوشته ارنستو ساباتو

ساباتو در فرشتۀ ظلمت که اثری است یکسره در ستایش خیال و افسانه و هنر، هم خالق است و هم مخلوق، چراکه خود را به عنوان شخصیت اصلی رمان قرار می‌دهد. تفکیک این دو از هم از آن رو بسیار دشوار است، که هر دو زندگی و رؤیاهای مشابهی داشته‌اند. نویسنده داستان را از مجرای […]

نوشته کتاب فرشته ظلمت – نوشته ارنستو ساباتو اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.