تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب وداع با پرولتاریا – نوشته آندره گورز (آن سوی سوسیالیسم)

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 05 13 15 37 29

کتاب وداع با پرولتاریا، کتابی است که توسط آندره گورز نوشته شده است. این کتاب که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد، دگرگونی طبقه کارگر در جوامع صنعتی را بررسی می‌کند و دیدگاهی از سوسیالیسم را پیشنهاد می‌کند که فراتر از مفاهیم سنتی مبارزه طبقاتی است. آندره گورز، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی فرانسوی در زمینه […]