تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب کوه خود شما هستید، تبدیل خودتخریبی به کنترل کردن خویش

آموزش مجازی کامپیوتر 49

کتاب «کوه خود شما هستید، تبدیل خودتخریبی به کنترل کردن خویش» نوشته برایانا ویست سفری متحول‌کننده به اعماق خودشناسی و رشد شخصی است. در این کتاب ، ویست از استعاره کوه استفاده می‌کند تا موانع و چالش‌هایی را که افراد در درون خود با آن‌ها روبرو هستند، نشان دهد و بینش‌ها و راهبردهای ارزشمندی برای […]

نوشته کتاب کوه خود شما هستید، تبدیل خودتخریبی به کنترل کردن خویش اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.