تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کروموزوم Y در حال ناپدید شدن است – یک ژن جنسی جدید می‌تواند آینده مردان باشد

آموزش مجازی کامپیوتر 12 03 1402 05 56 45 D8A8 D8B8

جنسیت نوزادان انسان و سایر پستانداران توسط یک ژن تعیین‌کننده نر در کروموزوم Y تعیین می‌شود. اما  کروموزوم Y انسان در حال کوچک‌تر شدن و نابودی است و ممکن است در عرض چند میلیون سال ناپدید شود و منجر به انقراض ما شود؛ مگر اینکه ژن جنسی جدیدی را تکامل دهیم. خبر خوب این است […]