تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

یک اضطراب خیلی خاص که برخی با آن دست به گریبان هستند: ترس از استفراغ زدن یا امتوفوبیا

امتوفوبیا Emetophobia

امتوفوبیا Emetophobia به عنوان فوبیای یا هراس بیمارگونه خاص در روانپزشکی در نظر گرفته می‌شود و مهنی آن ترس از استفراغ بی‌جا شناخته می‌شود. امتوفوبیا یک اختلال اضطرابی نسبتاً رایج است که اغلب به خوبی توسط دیگران درک نمی‌شود. در امتوفوبیا ، شهص ترس شدید و غیرمنطقی از استفراغ یا دیدن استفراغ دیگران دارد که […]

نوشته یک اضطراب خیلی خاص که برخی با آن دست به گریبان هستند: ترس از استفراغ زدن یا امتوفوبیا اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.