تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

یک دوربین با سرعت عکسبرداری یک تریلیونم ثانیه‌ای، توانست «آشوب» را در عمل ثبت کند

آموزش مجازی کامپیوتر CameraLens

بهترین دوربین‌های دیجیتال موجود در بازار شاتر خود را حدود یک چهار هزارم ثانیه باز می‌کنند. اما برای گرفتن عکس از فعالیت اتمی، به شاتری نیاز است که خیلی سریع‌تر کلیک کند. با در نظر گرفتن این موضوع، دانشمندان روشی را برای دستیابی به سرعت شاتر که یک تریلیونم ثانیه یا ۲۵۰ میلیون برابر سریع‌تر […]