تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

یک فرهنگ مناطق دورافتاده آمازون، از دوکلمه به صورت مشترک برای توصیف «آبی» و «سبز» استفاده می‌کند

آموزش مجازی کامپیوتر Riederer Amazon

یک مطالعه جدید در مورد یادگیری زبان نشان داده که پیدایش کلمات خاصی برای تشخیص “آبی” از “سبز” نتیجه یادگیری زبان دوم است. تنوع زیادی در تعداد اصطلاحات رنگی اصلی که توسط زبان‌های مختلف توصیف شده است وجود دارد. جمعیت‌های منزوی‌تر بیشتر تمایل دارند کلمات کمتری برای جدا کردن رنگ‌ها در طیف رنگی استفاده کنند […]

نوشته یک فرهنگ مناطق دورافتاده آمازون، از دوکلمه به صورت مشترک برای توصیف «آبی» و «سبز» استفاده می‌کند اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.