تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

یک میلیون کیلومتر مربع بر مساحت آمریکا افزوده شد، اما چگونه؟

آموزش مجازی کامپیوتر 2024 01 16 07 58 08

همین چند هفته پیش، یک میلیون کیلومتر مربع بر مساحت آمریکا افزوده شد که تقریباً دو برابر مساحت اسپانیا است. جهش رشد غیرمنتظره نتیجه نیرو‌های زمین‌شناسی عجیب و غریب یا تهاجم به یک سرزمین خارجی نبود، بلکه نتیجه فعالیت ایالاتی بود که تلاش می‌کردند ادعای مالکیت قلمرو‌های اطراف خود در کف اقیانوس را افزایش دهند. […]

نوشته یک میلیون کیلومتر مربع بر مساحت آمریکا افزوده شد، اما چگونه؟ اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.