تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل COUNTIFS: تعداد مقادیر مطابق با چندین شرط در یک محدوده.

تابع COUNTIFS یکی از توابع پرکاربرد در نرم‌افزار اکسل می‌باشد که به کاربر امکان محاسبه تعداد مقادیری را می‌دهد که به چندین شرط در یک محدوده مطابقت داشته باشند. این تابع می‌تواند به شما کمک کند تا در تحلیل داده‌ها و پیدا کردن الگوها و روابط مختلف، بسیار ساده‌تر عمل کنید.

برای استفاده از تابع COUNTIFS، ابتدا باید محدوده‌ای را که می‌خواهید در آن شرایط را بررسی کنید، تعیین کنید. سپس برای هر شرط می‌توانید یک محدوده متناظر را تعیین کنید و مقدار مورد نظر خود را برای آن شرط وارد کنید. محدوده‌ها و شروط همچنین می‌توانند از مقادیر ثابت و یا رنج‌هایی از سلول‌ها باشند.

به عنوان مثال، فرض کنید که در یک جدول اطلاعاتی از فروش محصولات در سه منطقه مختلف را دارید و می‌خواهید تعداد محصولاتی را که در یک منطقه خاص به فروش رسیده‌اند را محاسبه کنید. در این صورت، می‌توانید از تابع COUNTIFS استفاده کنید.

به صورت کلی نحوه استفاده از تابع COUNTIFS به این شکل است:

COUNTIFS(محدوده_شرط_1, شرط_1, محدوده_شرط_2, شرط_2, …)

حالا برای محاسبه تعداد محصولاتی که در منطقه A به فروش رسیده‌اند، می‌توانید از این تابع به شکل زیر استفاده کنید:

COUNTIFS(محدوده_مناطق, “A”)

در این مثال، محدوده_مناطق محدوده‌ای است که شامل مناطق مختلف است و “A” شرطی است که بررسی می‌شود که آیا مقداری در محدوده‌ی مورد نظر با این شرط مطابقت دارد یا خیر. تابع COUNTIFS سپس تعداد مقادیری را که با این شرایط مطابقت دارند، برمی‌گرداند.

اگر می‌خواهید بیشتر از یک شرط را بررسی کنید، می‌توانید از این تابع به شکل زیر استفاده کنید:

COUNTIFS(محدوده_مناطق, “A”, محدوده_محصولات, “محصول1”)

در این مثال، محدوده_مناطق همچنان محدوده‌ای است که شامل مناطق مختلف است و “A” شرط اول است که بررسی می‌شود. همچنین، محدوده_محصولات محدوده‌ای است که شامل محصولات مختلف است و “محصول1” شرط دوم است که بررسی می‌شود. تابع COUNTIFS سپس تعداد مقادیری را که با هر دو شرط مطابقت دارند، برمی‌گرداند.

با استفاده از تابع COUNTIFS، می‌توانید تعداد مقادیری را که با چندین شرط مطابقت دارند، به سادگی محاسبه کنید. این تابع می‌تواند در تحلیل داده‌ها و پیدا کردن الگوها و روابط مختلف، بسیار مفید واقع شود.