تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل CONCATENATE: اتصال چند متن به یکدیگر.

تابع CONCATENATE یکی از توابع قدرتمند در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر امکان اتصال چند متن یا رشته را با هم فراهم می‌کند. این تابع به صورت موثری می‌تواند در مواردی که نیاز به اتصال چندین متن با یکدیگر و ساختن یک رشته جدید داریم، مورد استفاده قرار گیرد.

برای استفاده از تابع CONCATENATE می‌توانیم از دو روش مختلف استفاده کنیم. یکی اینکه از علامت “+” استفاده کنیم و دو رشته را با یکدیگر جمع کنیم و دیگری استفاده از تابع CONCATENATE با استفاده از متن‌ها به عنوان ورودی.

روش اول برای اتصال دو رشته به صورت زیر است:

“`
=A1+B1
“`

در این روش، A1 و B1 به ترتیب رشته‌هایی هستند که می‌خواهیم به هم اتصال دهیم. این روش برای اتصال دو رشته بسیار ساده است ولی در صورتی که نیاز به اتصال بیش از دو رشته داشته باشیم، این روش کاربردی نیست.

روش دوم استفاده از تابع CONCATENATE است که می‌تواند برای اتصال بیش از دو رشته به کار گرفته شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:

“`
=CONCATENATE(A1, B1, C1, …)
“`

در این روش، A1، B1 و C1 به ترتیب رشته‌هایی هستند که می‌خواهیم به هم اتصال دهیم. با این روش می‌توانیم تعداد بیشتری رشته را به هم اتصال دهیم و یک رشته جدید بسازیم.

از طریق این دو روش می‌توانیم تابع CONCATENATE را در اکسل به خوبی بهره ببریم. با استفاده از این تابع می‌توانیم رشته‌های متفاوت را با هم ترکیب کرده و یک رشته جدید ایجاد کنیم. این تابع به صورت گسترده در مواردی مانند ساخت فرمول‌های پیچیده، ساخت عناوین متنوع و …، استفاده می‌شود.